دیوار نم داده را رنگ نزن

مخلوط کردن چند کرم با محتوای مختلف برای کاربرد لایه برداری و پاکسازی پوست کاری است که برخی اوقات توسط آرایشگرها انجام می شود؛ مورد تأیید متخصصان پوست نیست، زیرا ممکن است آرایشگر از ذات آن کرم ها اطلاعی نداشته باشد و از مواد نگهدارنده، جاذب، و ضداکسیداسیون در آن مخلوط استفاده کند. حالا اگر این مواد از هم جدا شوند، ممکن است باعث بروز ناسازگاری هائی در پوست شوند.

استفاده از اسیدهای میوه به عنوان شفاف کننده و لایه بردار ضعیف سابقه ی چندهزار ساله دارد، ولی نمی توان گفت چون یک کرم لایه بردار حاوی اسید میوه است، حتماً قابل اعتماد است، چون گاهی باعث التهاب و عفونت شدید در پوست نیز می شود. این کرم ها معمولاً در   آرایشگاه ها و بدون آزمایش اولیه به کار می روند که خود این مسئله می تواند باعث بروز مشکلات جدی تری شود.

در مورد لایه برداری مکرر در آرایشگاه ها باید گفت اولین سطح یا لایه ی پوست که اپیدرم نام دارد به طور طبیعی هرماه بازسازی و جایگزین می شود و نیازی به لایه برداری ندارد، مگر این که پوست واقعاً دچار مشکلی شده باشد و این موضوع که لایه برداری در چه فواصل زمانی باید انجام و تکرار شود نیز بستگی به موقعیت و شرایط هر فرد دارد و قانونی که باید چهاربار لایه برداری در طی سال انجام گردد، موضوعی صحیح نبوده و به هیچ وجه مبنای علمی ندارد.  

 "این مطلب در شماره ی 81 روز پنج  شنبه 3 آذر 1391 مجله ی همشهری تندرستی چاپ شده است."