دانستنی های لیزر موهای زائد

لیزر مو روشی موثر در جهت کاهش و حذف دائمی موهای زائد بدن است. در عمل لیزر موهای زائد، پرتو نور ساتع شده از دستگاه لیزر به سطح پوست تابانیده شده و در داخل فولیکول مو نفوذ می کند. گرمای پرتو لیزر سبب از بین رفتن موهای زائد می شود، بدون آنکه به لایه های پوست آسیبی برسد. با استفاده از این عمل، لایه های مو نازک تر و ظریف تر شده و تعداد آن ها به تدریج کاهش پیدا می کند تا اینکه در نهایت هیچ اثری از موها باقی نمی ماند. جلسات درمانی تا زمان حذف کامل موهای زائد انجام می شود.
لیزر برای تمامی افراد با پوست روشن و تیره و با داشتن هر نوع مویی چه موهای ضخیم و تیره و چه موهای نازک و کرکی مناسب است.
انجام لیزر نیاز به آمادگی قبلی دارد. به باید و نبایدهایی که در ذیل به آن ها اشاره می شود قبل و بعد از انجام لیزر موهای زائد توجه لازم را  داشته باشید.

نتایج حاصل از انجام لیزر از فردی به فرد دیگر متفاوت است. موهای لیزر شده به تدریج سست و نازک شده و رشد آن ها کم می شود. رشد مجدد موهای سست و نازک شده با انجام جلسات درمانی در نهایت با حذف کامل موهای زائد همراه خواهد بود.
برای دستیابی به بهترین نتیجه حداقل 4 تا 6 جلسه با فاصله زمانی هر چند هفته یک بار که با نظر پزشک متخصص مشخص می شود، لازم است. مدت زمان درمان اشخاص با پوست روشن و موهای تیره ممکن است کمتر از اشخاص با پوست تیره طول بکشد.