دانستنی هائی در مورد سبیل

در گذشته داشتن سبیل جنبه ای از مردانگی و وجه تمایز مردان بود و حتی در بعضی از جوامع، به عنوان اعتبار و شخصیت مرد در نظر گرفته می شد. با توجه به تغییر آداب و رسوم و عرف جامعه، داشتن سبیل دیگر مانند سابق مزیت نیست، اما با این حال سبیل تاثیر مثبتی بر روی سلامت- بخصوص سلامت پوست و مو- دارد. برخی از متخصصین معتقدند سبیل مردها در مقابل آفتاب نقش حفاظتی دارد و این موضوع را تأیید می کنند. از آن جا که آقایان ساعت های بیشتری از روز را در بیرون از خانه سپری می کنند و ممکن است مدت ها در برابر اشعه ی خورشید قرار بگیرند ، ریش و سبیل صورت شان را می پوشاند و از آن در برابر آفتاب محافظت می کند. این موضوع به ویژه برای افرادی که از کرم های ضدآفتاب استفاده نمی کنند، اهمیّت بیشتری دارد. علاوه بر این در برخی از مناطق ایران آفتاب بیشتری وجود دارد و افرادی مانند کشاورزان و دام داران مجبورند ساعت ها بیرون از خانه کار کنند. در این شرایط که امکان استفاده از کرم های ضدآقتاب وجود ندارد، توصیه می شود آقایان با کمک ریش و سبیل ها یک سپر محافظتی خوب در مقابل آفتاب ایجاد کنند.

در مورد کاشت سبیل باید گفت برخی از افراد سبیل های کم پشتی دارند و شاید برای متراکم کردن موهای صورت به فکر استفاده از روش هایی مانند کاشت سبیل باشند. با این حال تا زمانی که جنبه زیبائی به صورت حاد مطرح نباشد، کاشت سبیل توصیه نمی شود. برای کاشت سبیل از موهای بالای سر، بناگوش و پشت سر استفاده می شود. این موها از نظر جنس، ضخامت، تراکم و سرعت رویش با موهای سبیل تفاوت دارند، در نتیجه بعد از کاشت، بافت متراکمی ایجاد نمی کنند و سبیل یک دست نمی شود.

 

"این مطلب در شماره 133 روز 30 آبان 1392مجله ی همشهری تندرستی چاپ شده است."