محکم شانه زدن موها

چند عمل می توانند ریزش مو ایجاد کنند که مهم ترین عامل در هردوجنس زن ومرد، عامل هورمونی است. عوامل تغذیه ای، بیماری های داخلی بخصوص بیماری های غددد درون ریز بدن مانند مشکلات تیروئیدی، دیابت و بیماری های غدد فوق کلیوی، رژیم های غذائی نادرست و استرس های روحی همه جزو عوامل مؤثر در ریزش مو هستند. مو به شکل طبیعی از چند لایه ی متحدالمرکز تشکیل شده است که خارجی ترین لایه یا کوتیکول، وظیفه ی مراقبت از مو در برابر عوامل مختلف شیمیائی یا فیزیکی را بر عهده دارد و تمامیت شکلی ساقه ی مو را به وجود می آورد. در موی سالم، این لایهدچار آسیب و ورقه ورقه شدن نشده است. موی سالم درخشان، براق و صاف بوده و حالت دو یا چند شاخه شدن شکنندگی یا زبری و لختی بیش از حد را ندارد، از ریشه جدا نمی شود و با یک یا چندبار شانه کشیدن حالت می پذیرد. بنابراین شانه کردن محکم و سفت موها دلیلی ندارد. اگر با شانه های نامناسب موها- بخصوص موهای خیس را- شانه کنید، احتمال آسیب رسیدن به ساقه ی موها، کشیده شدن و ریزش کششی موها وجود دارد و باعث کم پشت شدن آنها می شود. از شانه های با دندانه های باز و بزرگ برای حالت دادن موها استفاده کنید. اگر از تکرار آسیب به موها جلوگیری شود، آسیبی که در اثر شانه یا برس کشیدن در موها ایجاد شده است، همیشگی نبوده و پس از مدتی ترمیم می شود.

 

"این مطلب در شماره ی97  روز  شنبه 5 اسفند ماه 1391 مجله ی همشهری تندرستی چاپ شده است."