توصیه های مراقبتی اصلاح صورت

به خانم ها توصیه می شود برای اصلاح صورت خود از بندهای استریل استفاده کنند و بعد از اصلاح نیز آن بند را دور بیندازند. همچنین بهتر است قبل و بعد از اصلاح، صورت خود را با آب ولرم و صابون شستشو دهید.