معجزه بزاق حلزون

در مورد کرم یا سایر محصولات مرتبط با حلزون باید گفت که گرچه حلزون قادر است به سرعت بافت های آسیب دیده ی خود را ترمیم و بازسازی کند، ولی باید به خاطر داشت که باید در ابتدا حلزون "زنده" باشد تا بتواند واکنش های حیاتی از خود بروز دهد و عصاره ی حلزون یا قسمتی از بدن این حیوان پس از مردن آن دیگر هیچ واکنش زیستی از خود نشان نمی دهد و قادر به ترمیم بدن خود یا انسان نیست. از سوی دیگر با در نظر گرفتن علل ایجاد بیماری های مختلف پوستی به این نتیجه می توان رسید که مطمئناً درمان سوختگی ناشی از حرارت یا مواد شیمیائی با درمان زگیل ها که در اثر رشد و نموی نوعی ویروس موجود بر سطح پوست ایجاد می شود، با درمان جوش های آکنه ای که عللی از قبیل چربی بیش از حد سطح پوست و التهاب و عفونت مجرای غدد چربی پوست در ایجاد آن دخالت دارد یا لکه هائی که در اثر تماس با نور خورشید یا تغییرات هورمونی به وجود می آیند، از هم متفاوت بوده و درمان هر یک نیاز به تدابیر و داروها و رویکردهای خاصی دارد و اصولاً داروئی که بتواند همه ی این مشکلات متفاوت را به یک نحو درمان کند، وجود ندارد و هر فرآورده ای که ادعای درمان همه ی این بیماری ها را داشته باشد، مطمئناً مبتنی بر واقعیت نبوده و نمی توان به درست بودن آن اطمینان داشت. با در نظر گرفتن مجموعه ی این شواهد باید گفت محصولات بدست آمده از حلزون یا خرچنگ یا صدف هیچ خاصیت درمانی در بیماری های پوستی نداشته و مصرف آنها ممکن است به عوارض آلرژیک یا عفونی یا مشکلات دیگر نیز منتهی شود. تبلیغ این محصولات در رسانه های داخلی یا خارجی به هیچ وجه نباید مستمسکی برای سالم یا بی خطر دانستن آنها باشد و نباید به این تبلیغات توجهی داشت و به آنها اعتماد کرد.    

"این مطلب در شماره ی 79 روز شنبه 29  مهر 1391 مجله ی همشهری تندرستی چاپ شده است"